جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

هنکات و تبصره های محاسبه قیمت داربست فلزی

هنکات و تبصره های محاسبه قیمت داربست فلزی

– محاسبه متراژ داربست بغل کارها (بام های مجاور) از کف زمین انجام می شود.
۲- قیمت داربست های ذکر شده صرفا جهت شهر تهران می باشند تا ۲۰ کیلومتر (خارج از شهر تهران ۲۰٪ به قیمت های فوق اضافه می گردد). برای ماه های بعد هم طبق ماه اول محاسبه می شود. برای هر ضلع ساختمان جداگانه محاسبه و دریافت می شود (طبق تعرفه) و چنانچه کل داربست همزمان نصب گردد محاسبه آن در هر ضلع طبق تعرفه اعمال می شود.
۳- کارفرما موظف است قیمت داربست فلزی را ماهیانه پرداخت نماید و چنانچه در پایان کار قیمت داربست تسویه نگردد، داربست نصب شده باز نخواهد شد و هزینه داربست فلزی تا پایان تسویه حساب به عهده کارفرما بوده و می بایست پرداخت نماید.
۴- مسئولیت حفظ و حراست کلیه لوازم داربست از ابتدای ورود به کارگاه تا پایان کار به عهده کارفرما می باشد.
۵- نحوه محاسبه کفراژ ساده طول×عرض×ارتفاع می باشد.
۶- نحوه محاسبه متراژ‌ داربست مسقف به صورت طول×عرض×حداکثر ارتفاع است.
۷- فاصله پایه های داربست ۳ متر می باشد و چنانچه بنا به درخواست کارفرما با هر دلیل دیگری کمتر از ۳ متر اجرا گردد، در نحوه محاسبه، هر پایه ۳ متر محاسبه می شود.
۸- نحوه محاسبه داربستی که به صورت حفاظ در ارتفاع نصب می گردد به صورت طول کار*عرض*حداقل ارتفاع ۶ متر محاسبه می گردد و بالاتر از ۵ طبقه (۱۵ متر) ۲۰٪ به عنوان سختی کار به مبلغ اولیه اضافه می شود.
۹- اجرای داربست به صورت دو دستگیره (هندریل و میدریل) به میزان ۲۰٪ به قیمت داربست اضافه می گردد.


آموزش نصب داربست ساختماندر اجرای داربست فلزی ، رعایت نکات ایمنی و اجرای اصولی و درست آن از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا در غیر این صورت موجب بروز حوادث ناگوار و جبران ناپذیری می گردد. از این رو باید از نصاب داربست حرفه ای استفاده کرد.
به طور کلی مراحل نصب و نحوه بستن داربست فلزی به شرح زیر می باشد:
تعیین نقاط گوشه (Corner point) به منظور نصب داربست فلزیچیدن قطعات (Layout the parts)قرار دادن soilplate ها و baseplate ها و تنظیم آنهاقرار دادن استانداردها (پایه های عمودی داربست) و اتصال آنها با transom و Ledgerکنترل و تنظیم فاصله داربست تا ساختمانفیکس کردن پین ها و گوه هاتکمیل نصب داربست فلزینصب لوله های مهاری (Bracing)نصب سکوی کارنصب پله های داربست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *