P O L A D B A S T

داربست‌هاي فلزي به‌ منظور دستيابي افراد به يك محيط ايمن جهت انجام كار صورت مي گيرد. كه تأمين كننده نيازهاي روحي رواني افراد در ارتفاعات و پرتگاههاي خطرناك بوده، و به آنان اطمينان خاطر فراواني جهت انجام كار خواهد داد. از این رو رعایت قوانین ایمنی داربست از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. از این‌رو رعايت قوانين ايمني داربست در اين حرفه به مراتب شديدتر از ساير حرفه‌ها بايستي صورت گيرد.

 كليه افرادي كه مسئوليت اجراي داربست‌هاي فلزي را بعهده دارند بايستي بيش از همه اقشار با ايمني و قوانين آن آشنا شوند و در تخصص خود نيز مهارت كافي داشته باشند و از سالم‌ترين افراد از نظر جسمي و رواني انتخاب شوند تا از عهده انجام كار در ارتفاع به خوبي بر آيند. براي آشنائي بيشتر كليه افراديكه به هر طريق ممكن با اين شغل حساس درگير هستند مطالبي به شرح زير و بصورت خلاصه درج گرديده كه بكار بستن آنها لازم و ضروري مي باشد.

ایمنی داربست

 • انتخاب مناسب ابزار و وسايل با توجه به نياز تجهيزات هر داربست و انتقال آن به محل كار و به اندازه كافي.
 • حمل لوله اتصالات و تجهيزات توسط كاميون مخصوص كه داراي حداقل ۲۰/۶ متر طول محل بارگيري دارد.
 • بررسي سطوح‌هایی كه پايه داربست روي آن نصب خواهد شد.
 • استفاده از تراز شاقول براي گونيا ساختن بناي داربست.
 • یکی دیگر از قوانین ایمنی داربست که بسیار حائز اهمیت می‌باشد نصب نوارهاي هشداردهنده پيرامون محدوده عملياتي و الصاق تابلوهاي مخصوص داربست.
 • جهت بالا رفتن ساختن پله هاي مخصوص با استفاده از لوله‌هاي ۸۰ سانتي متري و رعايت فاصله ۳۰ سانتيمتري براي هر پله.
 • فاصله اولين كلاف از سطح زمين يا كفشك حداقل ۳۰ سانتي متر و در گذرگاه‌هاي عابرين ۷۰/۲ متر.
 • فواصل بين پايه‌ها از يكديگر در طول و عمق داربست به نوع آن بستگي دارد و از ۱۰/۱ تا ۹۰/۱ متر متغير است.
 • براي ادامه ارتفاع داربست در هر طبقه از نوع محكمترين و سالمترين چوب ها استفاده شود.
 • تخته‌ها با توجه به نوع داربست حتماً روي لوله افقي بالائي قرار گيرد زيرا مقاومت در اين نقاط ۲ برابر است.
 • لوله‌هاي عمقي يا افقي نبايد كمتر از ۲۰ سانتي متر به طرف بيرون باشد.
 • در صورت استفاده مداوم از تخته‌ها آن‌ها را توسط بست يا لوله به داربست محكم كنيد.
 • جهت جلوگيري از انحراف يا سقوط داربست از لوله‌هايي كه به صورت ضربدري روي داربست نصب مي شوند استفاده كنيد.
 • اختلاف ارتفاع طبقات از يكديگر (فاصله هر كلاف) مطابق استاندارد m 80/1 = H.
 • از انبار نمودن لوله بست و ساير قطعات اضافي روي سطوح كاري بدون حفاظ خودداري نمائيد.
 • پس از ايجاد سطح كار مناسب نسبت به ايجاد حفاظ ايمني (حفاظ كمر و پا) با ارتفاع ۱۱۰ سانتي متر از سطح كار اقدام نمائيد.
 • از شوخي كردن با افراد ديگر در هنگام كار واقعاً پرهيز كنيد.
 • در داربست‌هاي عريض يا مرتفع در هر ۳۰ متر مربع از سطح اقدام به مهار داربست به تكيه گاه نمائيد (داربست سبك).
 • ساير اتصال دهنده‌ها را توسط ظروف مخصوص و با استفاده از قرقره قلاب و طناب به بالا منتقل نمائيد.
 • فقط از آچار ۲۲×۲۱ دو سر رينگ (كروم واناديم) استاندارد استفاده كنيد.
 • در صورتيكه داربست در معابر عمومي قرار دارد از توري هاي حفاظتي در سرتاسر آن استفاده نمائيد.
 • براي ادامه پله در داربست از فاصله ۸/۲ متري از پله‌هاي حفاظ دار استفاده شود.
 • در داربست‌هاي گذرگاهي نصب حفاظ كمر و پا (هندريل) الزاميست.
 • مهره‌هاي پيچ بست فلزي را تا حد مجاز سفت كنيدkg/cm 600 يا نيروي بازوي كارگر.
 • از هرنوع آچار ديگر يا اهرم براي سفت كردن مهره ها خودداري نمائيد.
 • هنگام پياده نمودن داربست قطعات باز شده را از ارتفاع پرتاب نكنيد.
 • كليه قطعات باز شده داربست توسط طناب و قرقره قلاب به پائيني منتقل شوند.
 • باز كردن داربست از بالاترين نقطه جائي كه كار پايان گرفته صورت مي‌گيرد. باز كردن از پائين خطر مرگ به همراه دارد.
 • رها كردن داربست‌هاي فلزي بصورت نيمه كاره خطر آفرين خواهد بود.
 • هنگام نصب داربست در مجاورت كابل هاي برق فشار قوي رعايت ۶ متر فاصله از هر طرف الزاميست.
 • استفاده از طناب نجات و و بستن قلاب كمر بند ايمني به آن در هنگام نصب يا پياده كردن داربست الزاميست.
تماس با ما:
درباره ما:

پولاد بست  با نیم قرن تجربه آماده اجرای داربست به صورت کلی و جزئی با چند اکیپ فعال در سطح شهر تهران می باشد.

لوکیشن پولاد بست:
Call Now Buttonتماس با ما 09126963978